dijous, 22 de novembre de 2012

Sessió informativa i prova de nivell per al SEFED 1r semestre 2013


Curs/Taller

27/11/2012

Hora:

10:00

Lloc:

Resum:

El Programa SEFED és un programa de formació ocupacional que té l’objectiu de formar persones en l'especialitat administrativa. Des del gener del 2012 està adaptat al Certificat de Professionalitat [ADGD0308] Activitats de Gestió Administrativa (RD 645/2011) 

En el Programa SEFED la metodologia d'aprenentatge és la simulació i reproduïm situacions reals en el treball administratiu. CARGO PRAT SAS, l'empresa simulada del Programa SEFED El Prat de Llobregat, i dedica la seva activitat al transport de mercaderies i la comercialització de productes d'embalatge, a nivell nacional i internacional.
Les proves de nivell per a la formació que es durà a terme el primer semestre de 2013 es faran els dies 13, 20 i 27 de novembre de 2012.
Més informació al 93 478 68 78 (demaneu pel programa SEFED) i en aquest enllaç                         http://bit.ly/MrHMjh

Jennifer Dueñas